ALGEMENE VOORWAARDEN

Hartelijk welkom in onze praktijk.

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Openingstijden

Voor behandeling op maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Bereikbaarheid/ toegankelijkheid

De orthodontistenpraktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur onder nummer: 023-5695959. Op vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tijdens werktijd wordt u geholpen door de balieassistente. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende orthodontist en bijbehorende adres en telefoonnummers.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende orthodontist.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente, de orthodontist of de praktijkmanager.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleken, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot het Tandheelkundig Informatie Punt: https://www.allesoverhetgebit.nl/over-ons/tandheelkundig-informatie-punt/ of: https://extranet.knmt.nl/klachtenformulier.

Betalingsvoorwaarden

De behandelovereenkomst

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden in de praktijk van Orthodontie Hoofddorp en maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

3. De kosten van de behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.

4. Wanneer een patiënt verhinderd is dient hij zo snel mogelijk zijn afspraak te annuleren of verzetten. Indien de patiënt de afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren verzet of annuleert, dan kan de Orthodontist de gereserveerde tijd in rekening brengen.

5. Bij het bespreken van het door de Orthodontist opgestelde behandelplan overhandigt en bespreekt de Orthodontist uitvoerig de verschillende mogelijke behandeltrajecten en de bijbehorende kostenbegrotingen. De patiënt maakt naar aanleiding van de informatie een keuze voor een traject gebaseerd op de medische mogelijkheden, de tijdsduur van de behandelingen, esthetische overwegingen en de behandelingskosten.

6. De begroting die de Orthodontist overhandigt betreft een schatting van de te verwachten kosten, mede op basis van het te verwachten behandelresultaat. Het behandelresultaat is mede afhankelijk van de medewerking van de patiënt, de frequenties van controle bezoeken van de patiënt aan de Orthodontist, medische complicaties en andere omstandigheden waarop de Orthodontist vaak weinig invloed heeft. Het is mogelijk dat de behandeling langer duurt en meer kost als gevolg van deze omstandigheden. 

7. Indien de begroting met meer dan 15% in tijdsduur of in kosten wordt overschreden als gevolg van complicaties gedurende het behandeltraject of de in het vorige artikel genoemde omstandigheden, wordt de patiënt geïnformeerd.

Netpoint Factoring BV.

Met ingang van 3 april 2017 hebben wij het verzenden en innen van onze declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring BV.

Dat betekent dat u de declaratie voor de zorg die wij verlenen, zult ontvangen van Netpoint. Het liefst sturen wij de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bij de intake bespreken we dit met u en de meeste patiënten willen dit zelf ook graag. Wilt u ze liever zelf ontvangen, of vergoed uw zorgverzekeraar geen beugeltraject, dan wordt een betalingsverzoek via email aan u toegestuurd. U ontvangt dan per email een link waarmee u een account bij Netpoint kunt aanmaken om zo gedurende het traject veilig, vlot en gemakkelijk te betalen. Mocht u dit niet willen, dan is het altijd mogelijk uw factuur per post te ontvangen.

Heeft u vragen over uw declaraties, dan kunt u die 24 uur per dag, 7 dagen per week stellen via de website www.uwdeclaraties.nl. Hier kunt u ook een overzicht van uw declaraties vinden of deze met iDEAL betalen.

Voor inhoudelijke vragen over de behandeling, kunt u ons bellen tijdens de openingstijden van onze praktijk.  

Met vriendelijke groet

Het Tandheelkundige Team

VacatureOrthodontie assistent

Voor onze praktijk zijn wij opzoek naar een orthodontie assistent(e) voor minimaal 24 uur in de week.