Tarieven

Wat kost een beugeltraject?

Wat kost een beugeltraject?

Omdat geen enkel gebit hetzelfde is, is het niet te zeggen hoeveel een beugeltraject zal kosten. De totale kosten zijn afhankelijk van de persoon, van het type beugel dat hij of zij zal dragen en van de duur van de behandeling. Meestal zijn de globale kosten van een beugeltraject tussen de € 700,00 en €2.800,00, voor een behandeling met respectievelijk uitneembare of vaste apparatuur. Een Invisalign behandeling kan twee keer zoveel kosten.

De Nederlandse Zorg Autoriteit, het bestuursorgaan dat is belast met regulering van de zorg in Nederland, stelt jaarlijks de tarieven vast van de verschillende orthodontische handelingen waaruit het beugeltraject bestaat. Deze tarieven zijn voor alle orthodontisten in Nederland hetzelfde. Het is dus niet mogelijk dat de kosten van behandeling van een orthodontist verschillen op basis van zijn ervaring, (bij)scholing, regelmatige accreditatie of comfortabele behandelplek. Zie op de onderstaande link de meest recente tariefbeschikking van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

PDF: tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit

 

Tijdens het eerste consult (dat in 2019 € 21,78 kost) zal de orthodontist een conceptbegroting meegeven van de kosten die hij verwacht te maken gedurende het traject van de specifieke patiënt. Vervolgens vindt nader onderzoek plaats, door middel van het maken van röntgenfoto’s en het maken van een gebitsscan. De resultaten van het onderzoek en het daarop afgestemde behandelplan zullen vervolgens met u besproken worden. Tijdens dat gesprek wordt de definitieve kostenbegroting uitvoerig toegelicht. De voortgang van het traject is van meerdere factoren afhankelijk (zoals van het conform instructie dragen van de beugel, het nakomen van de controle afspraken en de snelheid waarop het gebit zich laat sturen). We houden rekening met een verschil van niet meer dan 15% in de uiteindelijke kosten en de verwachtte duur van het beugeltraject ten opzichte van hetgeen in het behandelplan is begroot.     

De orthodontist brengt kosten van een gedeelte van het behandeltraject pas in rekening wanneer dit gedeelte daadwerkelijk is uitgevoerd. Het gehele traject zal dus niet in een keer in rekening worden gebracht.

Netpoint Factoring BV.

Met ingang van 3 april 2017 hebben wij het verzenden en innen van onze declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring BV.

Dat betekent dat u de declaratie voor de zorg die wij verlenen, zult ontvangen van Netpoint. Het liefst sturen wij de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bij de intake bespreken we dit met u en de meeste patiënten willen dit zelf ook graag. Wilt u ze liever zelf ontvangen, of vergoedt uw zorgverzekeraar geen beugeltraject, dan wordt een betalingsverzoek via email aan u toegestuurd. U ontvangt dan per email een link waarmee u een account bij Netpoint kunt aanmaken om zo gedurende het traject veilig, vlot en gemakkelijk te betalen. Mocht u dit niet willen, dan is het altijd mogelijk uw factuur per post te ontvangen.

Heeft u vragen over uw declaraties, dan kunt u die 24 uur per dag, 7 dagen per week stellen via de website www.uwdeclaraties.nl. Hier kunt u ook een overzicht van uw declaraties vinden of deze met iDEAL betalen.

Voor inhoudelijke vragen over de behandeling, kunt u ons bellen tijdens de openingstijden van onze praktijk.  

Vergoedt mijn verzekering het beugeltraject?

Dat is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw gekozen verzekeringspolis. Voor een antwoord op die vraag moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden raadplegen. Wij raden u aan polissen en zorgverzekeraars te vergelijken. Bijvoorbeeld met behulp van vergelijkingssites. Zie hieronder. Het komt voor dat patiënten moeten wachten met de start van hun behandeling, totdat een nieuwe zorgverzekering is afgesloten.

In de meeste gevallen sturen wij de facturen van onze behandelingen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Als u daar bezwaar tegen heeft, of als deze de behandeling niet vergoedt, dan sturen wij u de declaratie naar u thuis, het liefst per email. 

https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/vergoeding-orthodontie-kinderen-tot-18-jaar/ 

 

BIG-register

Op dit moment is het nog zo dat niet alleen gekwalificeerde en geregistreerde orthodontisten beugelbehandelingen kunnen aanbieden. Ook reguliere tandartsen mogen dit. Omdat zij niet onder de regelgeving voor orthodontisten vallen, mogen zij zelf hun tarieven bepalen, waardoor een behandeling veel duurder of goedkoper kan uitvallen. Maar vooral om kwaliteitsredenen adviseren wij alleen met een ‘echte’ orthodontist in zee te gaan. Een orthodontist die is geregistreerd in het BIG register (het register van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit register is middels onderstaande link te raadplegen.

De twee vaste orthodontisten bij Orthodontie Hoofddorp, Ahmadu Sint Jago en Raha Farhanghi, zijn beide BIG-geregistreerd. Indien u in uitzonderingsgevallen door een waarnemer wordt behandeld, bijvoorbeeld wanneer onze vaste Orthodontisten op cursus of met vakantie zijn, zullen dat altijd orthodontisten zijn die zijn geregistreerd in het BIG-register. Zo garanderen wij u dat u altijd door een gekwalificeerde en erkende zorgverlener wordt geholpen.

https://zoeken.bigregister.nl/zorgverlener/347a9044-1ce6-444c-ace6-3930bd3845f7

VacatureOrthodontie assistent

Voor onze praktijk zijn wij opzoek naar een orthodontie assistent(e) voor minimaal 24 uur in de week.